بیماری اختلال افسردگی اساسی Major Depressive Disorderdisease

عوامل افسردگی و راههای درمان آن

depressed-girl
نویسنده مطلب parastoo rabiei

افسردگي گرفتاري عجيبي است افسردگي نه به خاطر شناخت دقيق حقيقت كه ناشي از خطاي ذهن است ذاتي نيست ساختگي واز روي ساده دلي است . هنگام افسردگي روحيه كسل وتصوير ذهني خراب مي شود وجسم از انجام وظايف خويش باز مي ماند قدرت اراده تحليل مي رود واعمال به گونه يي است كه انسان را به جانب شكست وناكامي سوق مي دهد به همين خاطر است كه انسان افسرده اين قدر بي روحيه است .
افسردگي بزرگترين مسئله اي است كه سلامت نوع بشر را تهديد مي كند ودر واقع چنان گسترش وسعي دارد كه در ميان ناراحتي هاي رواني مي تواند به عنوان سرماخوردگي معمولي تصور شود .زنان بیش از مردان احساساتی هستند. آنها بیشتر تحت استرس های کاری و رابطه هایشان قرار می گیرند. زنان مجبورند زندگی خود را متعادل کنند و به همین دلیل بیشتر از افسردگی رنج می برند. هر زن باید از نشانه های افسردگی آگاه باشد تا از آن جلوگیری کند.

علل افسردگي
علل افسردگي در سالمندان

1- اختلاف مغزي 2- عوامل بيوشيميايي 3- علل روان شناختي
اين علل افسردگي در سالمندان وجود بيماري هاي جسماني ومصرف دارو براي درمان آن باشد كم كاري يا پركاري غده تيروئيد ،بيماري كوشينگ ،بيماري پاركينسون ، اختلاف قلب وعروق وريه كمبود ويتامين B12  واسيد فوليك ،سرطان وسكته مغزي را نام برد . بسياري از داروهايي كه سالمندان مصرف مي كنند مي تواند در افراد مستعد موجب ايجاد افسردگي شود .
يكي ازعلل احساس افسردگي اين است كه مرتب وبدور ازهرگونه واقع بيني خود را آماج حملات بيرحماه انتقاد قرار مي دهيد ومحكوم مي شويد اغلب شعله هاي سركش انتقاد وجودتان را در بر مي گيرد علتش اين است كه راه برخورد با انتقاد را نمي شناسيد وبا روشهاي موثر مقابله با آن آشنا نيستيد وحال آنكه احاطه به هنر ومهارت مبارزه كلامي وبرخورد آگاهانه با انتقاد كار ساده اي است.Aging-and-DepressionDepression-in-the-Elderly

علت اغلب افسردگي ها

1- تفكر هيچ يا همه چيز همه امور را سياه وسفيد مي‌بيند اگر نتيجه كارتان عالي نباشد خود را‌ناكام‌وشكست‌خورده‌تلقي مي‌كنيد.
2- تعميم مبالغه آميز جزيي ترين حادثه منفي رابه حساب شكست هميشگي مي گذاريد .
3- فيلتر ذهني : شبيه قطره جوهري كه چون بر ليوان آبي چكيده همه آب را رنگي مي كند حوادث جزيي را به قدري بزرگ مي كنيد كه حقيقت در ميانه اش محو مي شود .
4- بي توجهي به امر مثبت : تجربه هاي مثبت را به هر دليل بي اعتبار مي دانيد ودر نتيجه باورهاي منفي را دروجود خود مي كاريد .
5- نتيجه گيري شتابزده : بدون دليل تفسيرهاي منفي مي كنيد الف ذهن خواني بدون دليل فكر مي كنيد كه ديگران نسبت به شما واكنش منفي دارند وزحمات تحقيق بيشتر را هم به خود نمي دهيد ب –اشتباه پيشگو پيش بيني بدبينانه مي كنيد كه عين واقعيت رامي گويند .
6- درشت بيني ، ريز بيني ، درباره ماهيت موضوعات مانند شكست كوچكي كه خورده ايد ويا موقعيت ديگران يا مبالغه بيش از حد مي كنيد ياارزش صفات مثبت ويااهميت ناكامي ديگران را به هيچ جلوه مي دهيد .
7- استدلال احساس : مزمن را براين مي گذارند كه احساسات منفي لزوما ماهيت حقيقتي امور را نشان مي دهند . چون احساس مي كنم حتما همينطور
است .
8- برچسب زدن :شديدترين نوع تعميم مبالغه آميز است به جاي توضيح اشتباه به خودبرچسب اشتباه مي زنيد گاه هم برچسب رامتوجه ديگران مي كنيد .
9- شخص سازي : خود را سبب حوادثي مي بيند كه د راصل مسئول آن نبوده ايد .

depress

Closeup of a sad elderly man lost in thought

Closeup of a sad elderly man lost in thought

علايم افسردگي

1- كم اشتهايي يا بي اشتهايي 2- كم خوابي ويا پرخوابي ( خواب زدگي )
3- فقدان انرژي يا احساس خستگي
4-عزت نفس در سطح پايين
5- متمركز ضعيف يا اشكال در تصميم گيري
6- احساس درماندگي
تحمل علايم افسردگي از جمله دوري از اجتماع ،كاهش تمركز فكر كمبود انگيزه ،كم شدن حركت فكر وگفتار اختلال در اشتها وخواب براي بيمار ومشكل ويا غير ممكن است .
يكي از رايج ترين علايم شيوايي دركودكان افزايش فعاليتهاي رواني – حركتي بيش فعالي ،حواس پرتي فشار در تكلم ، اختلال در خوابيدن ،كاهش ظرفيت ، تحمل ناكامي ها ووجود طغيان هاي خشم آلود است كودكان بزرگتر ممكن است با سير سريع افكار – پرش افكار خود وبزرگ پنداري روبرو گردند .
افسردگي حساسيتهاي خلقي – احساس پوچي وبي ارزشي –تفكر نسبت به مرگ وتوقعات زياد از ديگران سالمندان كه در زندگي از مهارتهاي لازم برخوردار نيستند . تسلط وكنترل نسبت به زندگي خود را از دست داده اند شاهد مرگ ومير عزيزان ونزديكان خود هستند فرزندانشان آنها را تنها گذاشته توجهي به آنها ندارند دچار افسردگي مي گردند .
علائم افسردگي عبارتند از يبوست – اسهال – درد – بيخوابي – يا متمايل به خواب بيش از حد خستگي از دست داد ميل جنسي ،سرگيجه ، حالت لرزوبي حس تعدادي از علائم مرضي وجود دارند كه به وجود ناراحتي جدي رواني دلالت مي كنند ولي آن را ثابت نمي كنند واين موارد علاوه بر برنامه رشد روحي كه در اين كتاب شرح داده مي شود وتوسط خود فرد اجرا مي گردد مستلزم مشاوره و مدارا توسط يك متخصص سلامت رواني است .
پاره اي از علائم مرضي عبارتند از : اين باور كه مردم برعليه شما دسيسه و توطئه مي چيند تا شمارا آزار دهند .
يا بكشند تجربه عجيب وغريبي كه يك فرد معمولي قادر به درك آ‎ن نيست اين عقيده كه نيروهاي خارجي ذهن و بدن شماراكنترل مي كنند اين احساس كه ساير مردم مي توانند افكارش را بشوند ويا فكرتان را بخوانند شنيدن صداهاي غير واقعي ديدن چيزهاي كه وجود خارجي ندارند دريافت پيام هاي شخصي كه از برنامه هاي تلويزيون يا راديو پخش مي شود افرادي كه اين علائم مرضي را دارند معتقدند كه از سلامت كامل برخوردارند وممكن است پيشنهاد مداواي روانپزشكي را با سوء ظن وخشم ومقاومت پذيرا شوند .
depressed-womanafsordegiراه درمان افسردگي :
روشي كه به طور گسترده در يك برنامه منطقي درماني مورد قبول است عبارت از برطرف كردن علايم رنج آور بيماري با استفاده از داروي مناسب توام با آموزشي بيمار اعضاء خانواده وي درباره طبيعت ومسير اختلاف وشرايط قابل انتظار ومسير درمان است .
اساسي ترين روان درماني عبارت از توافق وتفاهم بين دو نفر است كه در سايه آن بيمار از توجه صميمانه فردي متخصص برخودار مي شود .
شناخت درماني در كنترل خلق وخوي بهبودي علائم مرض ، در افسردگي خفيف تر تسكين يافتن علائم مرضي ممكن است در مدت زماني به كوتاهي دوازده هفته مشاهده شود .
گروهي از پژوهشگران مركز شناخت ودرماني دانشكده پزشكي دانشگاه پنسيوانيا واز جمله ايشان دكتر جان راش – دكتر آرون يك دكتر ماريا كواكس ودكتر استيو هولن پژوهشي در زمينه مقايسه تاثير شناخت درماني بايكي از موثرترين داروهاي ضد افسردگي يعني توف رانيل آغاز كردند براي اينكار حدود چهل بيمار افسرده به دو گروه تقسيم مي شوند . افراد يك گروه بدون مصرف دارو درمعرض معالجه روش شناخت درماني قرار گرفتند وگروه دوم تنها به مصرف قرص هاي توف رانيل مبادرت ورزيدند هدف مقايسه دو روش كاملا متفاوت بود تا آن زمان هيچ روشي دراز بين بردن افسردگي گوي سبقت را از داروهاي ضد افسردگي تا اين اندازه با استقبال عمومي روبرو شده اند وطي دو دهه گذشته با اين وسعت از سوي پزشكان روان پزشكان براي درمان افسردگي تجويز مي شوند .
هر دو گروه مدت دوازده هفته تحت درمان قرار گرفتند ابتدا افراد هر گروه مورد آزمايش هاي رواني قرار گرفتند وبعد از نمايان دوره درمان هم تا مدت يكسال كيفيت روان شان تحت نظر قرار داشت درمان افسردگي بر سرعت واثر بخشي بيشتر آن نسبت به دارودرماني ويا روان درماني مرسوم مهرتاييد زده است نام اين شيوه درماني انقلاب را شناخت درماني گذاشته اند.
شناخت درماني را مي توان تكنولوژي سريع رسيدن به شادابي دانست .
تريپتوفان ال چهارمين وجديدترين نوع داروي ضد افسردگي است ازجمله اسيدهاي آمينه است كه در برنامه هاي عادي ، غذايي وجود دارد وتوسط مغز براي بازساخت يكي از پيغام برهاي شيميايي مورد استفاده قرار مي گيرد درباره اين دارو كه گفته مي شود اثر بخشي زيادي دارد جذابيت تريپتوفان ال بيشتر از آن جهت است كه به سرعت ا زمعده به مراكز احساس مغز منتقل مي شود وبه همين جهت است كه گاه آنرا داروي ضد افسردگي طبيعي ناميده اند .
تركيبات تري سيكليت داروي ضد افسردگي از نوع تري سيكيك رايج ترين تركيبي است كه در حال حاضر براي درمان افسردگي تجويز مي شود يكي از اشتباهات رايج روان پزشك هاتجويز كمتر از اندازه اين داروست . براي اجتناب ازناراحتي هاي اجتماعي بهتر است اين داروها حتما زير نظر پزشك متخصص مصرف شود در صورت تاثير نكردن مصرف اين داروها براي چند ماه متوالي صلاح نيست . depressionqors-asfordegitherapy

نظر مدیر سایت

parastoo rabiei

بخش نظرات - میتوانید تجربه خود را بنویسید